Këshilltarë Strategjik...
Konsulent Biznesi...
Partnerë në Investim...

Shërbime ndaj Shqiptarëve

Menaxhim Kompanie

Premiere Services Sh.p.k ndihmon kompanitë për të përmirësuar menaxhimin e tyre. Ne diagnostikojmë dobësitë e kompanisë dhe i japin drejtuesve kryesor të kompanisë një raport të detajuar me mendimet dhe veprimet specifike që duhet të ndërmerren për përmirësimin e gjendjes së kompanisë. Ne ju ndihmojmë për të zgjedhur stafin më të mirë dhe për të vënë në veprim një sistem të menaxhimit të personelit. Ne ju ndihmojmë në zgjidhjen e gabimeve operacionale, dobësive të marketingut, analizës kosto/përfitim, çështjet e burimeve njerëzore, çështjet financiare si rezultat i kredive bankare, mbledhjen e borxhit ose mungesën e likuiditetit. Ne ju tregojmë ju profesionalisht nëse biznesi juaj ka ndonjë shans për të siguruar fitime dhe se si ju mund ti siguroni ato.
© 2010-2017 premiere services. All Rights Reserved.
Webmail | Powered by Blueberry.al